Izjava o politiki zasebnosti in varovanju osebnih podatkov

Podjetje ELAS d.o.o. kot upravljalec spletne strani www.elas.si z  naslovom  Peske 12,1236 Trzin izjavljamo, da varujemo  vaše osebne podatke po uredbi in zakonu:

 • Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov-Uredba EU 2016/679
 • Zakon o spremembi zakona o varstvu podatkov , ki je stopil v veljavo dne 25.05.2018
 • Zakon o telekomunikacijah 2003

Zavezujemo se, da zbrane  osebne podatke skrbno ščitimo pred  zlorabami in kršitvami,ter jih ne bomo prodali, dali v najem ali posredovali tretjim osebam.

V primeru, da pristojni  državni organi in ustanove  zaprosijo za vaše zbrane  osebne  podatke, jih bomo posredovali le v obsegu in načinu  ki jih zapoveduje  zakonodaja.

 1. Katere osebne podatke zbiramo:

Če nas pokličete ali  obiščete našo spletno stran www.elas.si , ter oddate povpraševanje po spletnem obrazcu (telefonu) , zbiramo in vodimo o vas naslednje podatke, ki ste jih prostovoljno vpisali v obrazec:

 • Ime in Priimek
 • Naziv podjetja
 • Naslov in poštna številka
 • Davčna številka
 • Naslov elektronske pošte
 • Delovno mesto in naziv
 • Kontaktna telefonska številka (stacionarna,mobilna)
 1. Nameni obdelave zbranih osebnih podatkov
 • Vse prostovoljne posredovane kontaktne podatke z kontaktnim obrazcem oziroma  pridobljene  s pomočjo telefona bomo uporabljali izključno za zagotavljanje pogodbeno dogovorjenih storitev, ter za interni namen naše administracije in vodenje našega poslovanja.
 • Za izdelavo ponudb-predračunov po oddanem spletnem obrazcu
 • Za izdajanje računov
 • Za izdelavo pogodb
 • Obveščanju o stanju naročila in dobave blaga
 • Morebitne reklamacije
 • Odgovor na vaše vprašanje
 • Za izvajanje servisnih storitev

Vse  vaše podatke obravnavamo zaupno, uporabljamo jih le za namen za katerega ste jih posredovali.

Obdelava vaših osebnih podatkov je strogo omejena na obdelavo tistih zaposlenih v podjetju Elas, ki vaše osebne podatke nujno potrebujejo za izvajanje delovnih nalog.

 1. Kdo obdeluje vaše podatke,ter posredovanje podatkov zunanjim  ponudnikom  storitev

V določenih primerih vaše osebne podatke obdelujejo pogodbeni sodelavci v okviru zakonskih pristojnosti

 • Dostavne službe (ob dostavi naših prodajnih artiklov)
 • Računovodski servis
 • Servis (za odpravo napak na proizvodih)
 • Skrbnik spletne strani
 • Odvetniške storitve(v primeru izvršb…)

Tem zunanjim  ponudnikom storitev  bomo posredovali samo  podatke  v obsegu, ki jih zahteva določen namen . Zunanji ponudniki so pogodbeno zavezani k spoštovanju in varovanju  vaših osebnih podatkov.

 1. Pravice posameznikov

Uporabnik lahko kadarkoli zaprosi podjetje Elas  za seznanitev, omejitev, izbris, popravek, prenos osebnih podatkov oz. ugovor

Kontaktirate nas lahko  na elektronski naslov  po pošti na naslov: info@elas.si

ali fizično na naslov podjetja

ELAS d.o.o. Peske 12, 1236 Trzin

Zakonitega zastopnika za varstvo podatkov v podjetju ELAS d.o.o.  nimamo, ker to po zakonu ni potrebno, je pa za to odgovorna oseba v podjetju, ki vam bo odgovorila na vse zadeve glede obdelave vaših osebnih podatkov.

V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov se lahko pritožite nadzornemu organu: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (gp-ip@ip-rs.si).

 1. Roki hrambe osebnih podatkov

Če rok hrambe ni posebej zakonsko predpisan, upoštevamo načela sorazmernosti, hramba  je omejena na najkrajše možno obdobje. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ko izpolnijo pogoj za katerega so bili pridobljeni (zbrani)  , se osebni podatki zbrišejo, uničijo ali blokirajo.

Dokumente ,ki jih je po zakonu  obdelujemo v podjetju (računi, pogodbe..)  hranimo v skladu z zakonom  daljše časovno obdobje, podatki pa se uporabljajo v omejeni obliki.

Maj 2018