TRANSPORTNA OPREMA: Dvigalke

SeznamTabela
HM100
HM100
2018
10000kg
HM250
HM250
2018
25000kg
TJ30
TJ30
2018
3000kg
TJ80
TJ80
2018
8000kg
Hidravlična dvigalka Silverstone
HM 50
2018
5000kg
Hidravlična dvigalka Silverstone
HFJ-400A
2018
4000kg
Hidravlične dvigalke Silverstone HFJ-700
HFJ-700
2018
7000kg
hidravlična dvigalka-Steal Jack-serija HVS
HVS3A
2018
3000kg
hidravlična dvigalka -Steal Jack -HVS5A
HVS5A
2018
5000kg
hidravlična dvigalka -Steal Jack -HVS10A
HVS10A
2018
10000kg
NRA-1500
NRA1500-200